(THO) - Năm 2016, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã xem xét, kết luận, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm nguyên tắc, thủ tục; công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Quan Hóa (Quan Hóa) luôn xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm sự kế thừa, bổ sung và trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhận thức rõ điều đó, đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đạt được kết quả thiết thực.
(THO) - Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa vừa tổ chức hội thảo “Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa giai đoạn 1930 - 2016”.
(THO) - Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng dự sinh hoạt tại 80 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đạt tỷ lệ 92,5%. Tổng số đảng viên có mặt tham gia sinh hoạt đạt 93,9%.
(THO) - Thực hiện kế hoạch “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu giao của LĐLĐ tỉnh; tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đi sâu vào các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
(THO) - Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn những năm qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
(THO) - Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, năm 2016, toàn đảng bộ thành phố kết nạp được 418 đảng viên, trong đó có 129 đảng viên kết nạp ở phố thôn (đạt kế hoạch đề ra); tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho hơn 400 học viên và 4 lớp bồi dưỡng cho 435 đảng viên mới.
(THO) - Những năm trước đây, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Nguyên nhân chính vẫn là đời sống kinh tế của người dân gặp khó khăn; lực lượng lao động tại địa phương dôi dư dẫn đến người dân phải rời quê hương để tìm kế sinh nhai; một số ít thanh niên ở lại địa phương nhưng chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình mà không có tư tưởng, nhu cầu phấn đấu vào Đảng...
(THO) - Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong ĐVCĐ.
(THO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng chăm lo công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá, tập trung thực hiện, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
(THO) - Nhìn lại chặng đường 87 năm qua, tự hào về truyền thống của Đảng, chúng ta càng trân trọng, nâng niu những thành quả to lớn của cách mạng, sự cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước, càng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.
(THO) - Để góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Yên Định đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.
 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa