(THO) - Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia luôn coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tùy vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn mà công tác giáo dục lý luận, chính trị được thực hiện với những nội dung và phương thức khác nhau.
(THO) - Với 5.329 đảng viên đang sinh hoạt tại 150 chi bộ thôn, khu phố, thời gian qua, cùng với việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, Đảng bộ huyện Đông Sơn luôn xác định đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ sở.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) đã nỗ lực lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân đã và đang không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.
(THO) - Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thời gian qua, Thị đoàn Bỉm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.
(THO) - Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TP Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn.
(THO) - Xác định tầm quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ trong tình hình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ; chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng chi bộ; hướng dẫn bí thư chi bộ cách thức tổ chức cuộc họp chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, bảo đảm các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu...
(THO) - Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Tĩnh Gia luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
(THO) - Những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện tốt các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.
(THO) - Toàn tỉnh hiện có trên 12.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập với gần 8.300 DN đang hoạt động. Cùng với sự phát triển của DN, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DN đã được quan tâm thực hiện với những chuyển biến tích cực.
(THO) - Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 71 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó có 32 đảng bộ xã, thị trấn; 16 đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp; 11 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp; 2 đảng bộ khối lực lượng vũ trang. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 485, trong đó có 301 chi bộ thôn, tiểu khu, 184 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, với 9.915 đảng viên.
(THO) - Ngày 28-2-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Văn bản chỉ đạo số 445-CV/TU về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nội dung chính như sau:
(THO) - Với phương châm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, huy động sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa