(THO) - Những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện tốt các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.
(THO) - Toàn tỉnh hiện có trên 12.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập với gần 8.300 DN đang hoạt động. Cùng với sự phát triển của DN, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DN đã được quan tâm thực hiện với những chuyển biến tích cực.
(THO) - Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 71 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó có 32 đảng bộ xã, thị trấn; 16 đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp; 11 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp; 2 đảng bộ khối lực lượng vũ trang. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 485, trong đó có 301 chi bộ thôn, tiểu khu, 184 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, với 9.915 đảng viên.
(THO) - Ngày 28-2-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Văn bản chỉ đạo số 445-CV/TU về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nội dung chính như sau:
(THO) - Với phương châm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, huy động sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
(THO) - Năm 2016, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã xem xét, kết luận, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm nguyên tắc, thủ tục; công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Quan Hóa (Quan Hóa) luôn xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm sự kế thừa, bổ sung và trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhận thức rõ điều đó, đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đạt được kết quả thiết thực.
(THO) - Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa vừa tổ chức hội thảo “Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa giai đoạn 1930 - 2016”.
(THO) - Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng dự sinh hoạt tại 80 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đạt tỷ lệ 92,5%. Tổng số đảng viên có mặt tham gia sinh hoạt đạt 93,9%.
(THO) - Thực hiện kế hoạch “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu giao của LĐLĐ tỉnh; tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đi sâu vào các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
(THO) - Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn những năm qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
(THO) - Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, năm 2016, toàn đảng bộ thành phố kết nạp được 418 đảng viên, trong đó có 129 đảng viên kết nạp ở phố thôn (đạt kế hoạch đề ra); tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho hơn 400 học viên và 4 lớp bồi dưỡng cho 435 đảng viên mới.
 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán