(THO) - Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thời gian qua, Thị đoàn Bỉm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.
(THO) - Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TP Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn.
(THO) - Xác định tầm quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ trong tình hình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ; chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng chi bộ; hướng dẫn bí thư chi bộ cách thức tổ chức cuộc họp chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, bảo đảm các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu...
(THO) - Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Tĩnh Gia luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
(THO) - Những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện tốt các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.
(THO) - Toàn tỉnh hiện có trên 12.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập với gần 8.300 DN đang hoạt động. Cùng với sự phát triển của DN, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DN đã được quan tâm thực hiện với những chuyển biến tích cực.
(THO) - Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 71 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó có 32 đảng bộ xã, thị trấn; 16 đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp; 11 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp; 2 đảng bộ khối lực lượng vũ trang. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 485, trong đó có 301 chi bộ thôn, tiểu khu, 184 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, với 9.915 đảng viên.
(THO) - Ngày 28-2-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Văn bản chỉ đạo số 445-CV/TU về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nội dung chính như sau:
(THO) - Với phương châm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, huy động sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
(THO) - Năm 2016, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã xem xét, kết luận, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm nguyên tắc, thủ tục; công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Quan Hóa (Quan Hóa) luôn xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm sự kế thừa, bổ sung và trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhận thức rõ điều đó, đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và đạt được kết quả thiết thực.
(THO) - Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa vừa tổ chức hội thảo “Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa giai đoạn 1930 - 2016”.
 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán