(THO) - Có thể khẳng định, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện Hoằng Hóa đã trở thành khâu đột phá, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ sở ngày một vững mạnh.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Khang (Vĩnh Lộc) chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số Bài 2: Còn đó những khó khăn, vướng mắc
(THO) - Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, nhưng hiện nay việc phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn; trong đó nhiều tổ chức cơ sở đảng lúng túng khi chưa tìm được giải pháp hữu hiệu để nâng tỷ lệ đảng viên người DTTS nói chung, đảng viên nữ nói riêng.
(THO) - Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT), những năm gần đây, các huyện miền núi trong tỉnh đã quan tâm lựa chọn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, trọng tâm là gắn lý luận với thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị.
(THO) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã kết nạp được 98 đảng viên, đạt 75% so với kế hoạch cả năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 3.270 đồng chí.
(THO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, trọng tâm là các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa, các chi bộ thuộc các bản Mông làm tốt công tác củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn đảng viên.
(THO) - Cùng với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Như Thanh đã chủ động xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
(THO) - Đảng bộ xã Nam Xuân (Quan Hóa) có 184 đảng viên, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 09), Đảng bộ xã Nam Xuân đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả.
(THO) - Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị; Kết luận số 48-KL/TU, ngày 19-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, Báo Thanh Hóa tăng kỳ xuất bản từ 6 kỳ lên 7 kỳ/tuần; từ 1-1-2017; Công văn số 445 - CV/TU ngày 28-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị... nghiêm túc triển khai thực hiện. Chính vì vậy mà việc phát hành báo - Báo Thanh Hóa đã tăng rõ rệt.
(THO) - Chiều 2-6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) hệ không tập trung K66.B23 và K66.B24, khóa học 2015 - 2017.
(THO) - Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Đảng bộ huyện Quan Sơn quan tâm, nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
(THO) - Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia luôn coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tùy vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn mà công tác giáo dục lý luận, chính trị được thực hiện với những nội dung và phương thức khác nhau.
 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TP HCM