(THO) - Cùng với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Như Thanh đã chủ động xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
(THO) - Đảng bộ xã Nam Xuân (Quan Hóa) có 184 đảng viên, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 09), Đảng bộ xã Nam Xuân đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả.
(THO) - Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị; Kết luận số 48-KL/TU, ngày 19-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, Báo Thanh Hóa tăng kỳ xuất bản từ 6 kỳ lên 7 kỳ/tuần; từ 1-1-2017; Công văn số 445 - CV/TU ngày 28-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị... nghiêm túc triển khai thực hiện. Chính vì vậy mà việc phát hành báo - Báo Thanh Hóa đã tăng rõ rệt.
(THO) - Chiều 2-6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) hệ không tập trung K66.B23 và K66.B24, khóa học 2015 - 2017.
(THO) - Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Đảng bộ huyện Quan Sơn quan tâm, nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
(THO) - Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia luôn coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tùy vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn mà công tác giáo dục lý luận, chính trị được thực hiện với những nội dung và phương thức khác nhau.
(THO) - Với 5.329 đảng viên đang sinh hoạt tại 150 chi bộ thôn, khu phố, thời gian qua, cùng với việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, Đảng bộ huyện Đông Sơn luôn xác định đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ sở.
(THO) - Những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) đã nỗ lực lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân đã và đang không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.
(THO) - Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thời gian qua, Thị đoàn Bỉm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.
(THO) - Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TP Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn.
(THO) - Xác định tầm quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ trong tình hình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ; chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng chi bộ; hướng dẫn bí thư chi bộ cách thức tổ chức cuộc họp chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, bảo đảm các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu...
(THO) - Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Tĩnh Gia luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- in tờ rơi giá rẻ


- Chung cư Green Pearl