(THO) - Thực hiện kế hoạch “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu giao của LĐLĐ tỉnh; tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đi sâu vào các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
(THO) - Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn những năm qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
(THO) - Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, năm 2016, toàn đảng bộ thành phố kết nạp được 418 đảng viên, trong đó có 129 đảng viên kết nạp ở phố thôn (đạt kế hoạch đề ra); tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho hơn 400 học viên và 4 lớp bồi dưỡng cho 435 đảng viên mới.
(THO) - Những năm trước đây, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Nguyên nhân chính vẫn là đời sống kinh tế của người dân gặp khó khăn; lực lượng lao động tại địa phương dôi dư dẫn đến người dân phải rời quê hương để tìm kế sinh nhai; một số ít thanh niên ở lại địa phương nhưng chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình mà không có tư tưởng, nhu cầu phấn đấu vào Đảng...
(THO) - Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong ĐVCĐ.
(THO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng chăm lo công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá, tập trung thực hiện, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
(THO) - Nhìn lại chặng đường 87 năm qua, tự hào về truyền thống của Đảng, chúng ta càng trân trọng, nâng niu những thành quả to lớn của cách mạng, sự cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước, càng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.
(THO) - Để góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Yên Định đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.
(THO) - Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là phẩm chất rất quan trọng của người cán bộ, đảng viên. Hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang là nguy lớn đối với Đảng ta và chế độ.
(THO) - Những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng (GDBD) lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và quần chúng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới. Từ đó đã tạo ra nhu cầu học tập LLCT để nâng cao trình độ của mỗi CB, ĐV. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công tác GDLLCT ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT), đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới vẫn còn nhiều điều đáng bàn.
(THO) - Sáng 13-1, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành ủy; giảng viên của Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên thuộc các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Hội Văn học – Nghệ thuật, các ban trực thuộc hội; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật, các hội chuyên ngành.
(THO) - Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc báo và tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã có Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 9-6-2009 về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Công văn số 274-CV/HU ngày 24-10-2011 về “Nâng cao chất lượng mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.
 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán