A- A+
(THO) - Năm học 2017-2018, Trường Mầm non xã Trung Tiến (Quan Sơn) có 7 điểm trường, trong đó có 1 điểm chính, 6 điểm lẻ, với quy mô 24 nhóm lớp, 306 cháu.
 Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các điểm Trường Mầm non Trung Tiến chưa được quan tâm đầu tư. Điểm chính của trường có 9 phòng học, trong đó có 3 phòng bán kiên cố được xây dựng từ năm 2003 đã bị xuống cấp nghiêm trọng và 6 phòng học bằng tranh tre nứa lá. Còn lại, hầu hết các điểm lẻ nhà trường đang phải mượn tạm nhà văn hóa của các thôn, bản, hoặc các phòng  tranh tre, nứa lá đều do chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng. Thực trạng trẻ mầm non ở xã Trung Tiến phải học trong các phòng học tranh tre, nứa lá đã diễn ra hàng chục năm nay, nên vào mùa đông, mùa mưa gió thổi tứ bề, lạnh giá, ảnh hưởng đến  chất lượng dạy và học, sức khỏe của học sinh, giáo viên. Ngoài ra, hiện nay hầu hết các điểm lẻ Trường Mầm non Trung Tiến còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học, đồ chơi cho các cháu. Bên cạnh đó, nhà trường chưa có nhà hiệu bộ, ban giám hiệu chưa có phòng làm việc, giáo viên không có phòng để hội họp.

Trước thực trạng trên, đề nghị Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí giải phóng dứt điểm mặt bằng khu chính, để đầu tư xây dựng các phòng học kiên cố cho Trường Mầm non Trung Tiến, đặc biệt là các phòng học ở các điểm lẻ, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà ăn bán trú cho các cháu... qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và chăm sóc các cháu bậc mầm non.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn