A- A+
(THO) - UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn của bà Dương Thị Lọc, đội 6, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa khiếu nại về việc UBND xã Thiệu Khánh không lập hồ sơ trình UBND TP Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 200m2 đất ở cho gia đình bà theo biên bản thanh lý và nhượng nhà ở lập ngày 1-12-1993 của HTX Dương Xá.

Các căn cứ để bà Dương Thị Lọc khiếu nại đề nghị cấp GCNQSDĐ 200 m2 đất ở, gồm: Biên bản thanh lý và nhượng nhà ở ngày 1-12-1993 với nội dung: HTX Dương Xá (xã Thiệu Khánh) bán 3 gian nhà ngói cho ông Đỗ Xuân Đáp, bà Dương Thị Lọc. Trong biên bản thanh lý có mô tả kích thước các cạnh thửa đất và diện tích. Thông báo các khoản thu của xã lập ngày 15-6-2000.

Khiếu nại của bà Lọc đã được UBND xã Thiệu Khánh, UBND TP Thanh Hóa trả lời với nội dung: Thửa đất bà Lọc khiếu nại đề nghị cấp GCNQSDĐ với diện tích 200 m2, loại đất ở, theo biên bản thanh lý và nhượng nhà ở lập ngày 1-12-1993 là không có cơ sở giải quyết, vì thực tế thửa đất chỉ có diện tích là 106,1 m2 (diện tích theo hồ sơ địa chính năm 2011).

Sau khi UBND xã Thiệu Khánh, UBND TP Thanh Hóa trả lời, bà Dương Thị Lọc đã không đồng ý và tiếp tục có đơn gửi UBND tỉnh. Ngày 23-6-2016, UBND tỉnh có Công văn số 6626/UBND–TD giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, ngày 19-7-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời bà Dương Thị Lọc và Công văn số 3244/STNMT–TTr  báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, diện tích đất bà Lọc mua nhà thanh lý đang sử dụng ổn định có tường rào bao quanh là 107,48 m2.

Sau đó bà Lọc tiếp tục có đơn khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 4812/QĐ–UBND ngày 25-5-2017 với nội dung: Bà Lọc khiếu nại yêu cầu UBND xã Thiệu Khánh lập hồ sơ đề nghị UBND TP Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ 200 m2 đất ở, có nguồn gốc mua thanh lý của HTX nông nghiệp Dương Xá, xã Thiệu Khánh năm 1993 là không có cơ sở. Giao UBND xã Thiệu Khánh hướng dẫn gia đình bà Lọc lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Mặc dù có quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Thanh Hóa, song bà Lọc không đồng ý vẫn tiếp tục khiếu nại. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 202/BC-STNMT ngày 8-12-2017. Theo đó, qua kiểm tra của cơ quan chức năng  cho thấy: Nội dung biên bản thanh lý, có ghi vị trí, kích thước các cạnh, tổng diện tích nhưng đã bị tẩy sửa. Bà Lọc cũng thừa nhận có sửa trong biên bản thanh lý phần diện tích từ số 106 m2 thành số 146,52 m2, chiều dài 11,8m sửa thành 14,8m; riêng chiều rộng 9,9m trong biên bản thanh lý có dấu hiệu sửa nhưng bà Lọc báo cáo không sửa.

Đối với thông báo các khoản thu,  không có  nội dung nào chứng minh là bà Lọc nộp thuế đất 200 m2 tại vị trí mua nhà thanh lý. Ngoài ra, việc nộp tiền thuế sử dụng đất không phải là căn cứ chứng minh diện tích đất đã nộp thuế là đất hợp pháp.

Hiện trạng thửa đất bà Dương Thị Lọc khiếu nại: Phía bắc giáp đường lên núi Chành, dài 12,9m là tường rào xây từ lúc HTX; phía nam giáp hộ ông Hùng Mẫn, dài 13m là tường bếp và công trình phụ do gia đình bà Lọc xây năm 1998; phía đông giáp tường đình làng Chành, dài 9m; phía tây giáp tường ngõ và hộ ông Tình, dài 7,6m.

Tổng diện tích là 107,4 m2, trên khu đất vẫn còn 3 gian nhà bà Lọc mua thanh lý, nhà bếp, công trình phụ, sân, cổng và tường rào bao quanh, hiện nay bà Lọc không sử dụng làm nơi ở chính (bà Lọc có nhà ở khu đất do bố mẹ chồng cho ở nơi khác).

Bà Dương Thị Lọc cho rằng, diện tích thực tế gia đình đang sử dụng còn thiếu là do hộ ông Hùng Mẫn lấn chiếm nhưng không có căn cứ chứng minh. Qua kiểm tra thì ranh giới giữa hộ ông Hùng Mẫn và hộ bà Lọc là tường xây do gia đình bà Lọc xây năm 1998; đồng thời tại biên bản họp ngày 12-7-2016 xác định nguồn gốc đất của hội đồng đất đai xã Thiệu Khánh: Đất hộ ông Hùng Mẫn là đất của cha ông để lại, sử dụng từ trước năm 1960, có nghĩa là trước thời điểm gia đình bà Lọc mua nhà thanh lý.

Mặt khác, theo hồ sơ 299/TTg và hồ sơ địa chính năm 1991 thì thửa đất được đo bao. Đến hồ sơ địa chính năm 2011, thuộc thửa số 144, tờ số 6, diện tích 106,2 m2, loại đất thổ cư, chủ sử dụng Đỗ Xuân Đáp (chồng bà Lọc).

Từ kết quả xác minh trên cho thấy: Biên bản thanh lý và nhượng nhà ở ngày 1-12-1993 của HTX Dương Xá (xã Thiệu Khánh) bán 3 gian nhà ngói cho hộ bà Dương Thị Lọc đã tẩy sửa kích thước và diện tích.

Thửa đất bà Dương Thị Lọc khiếu nại, sử dụng ổn định có tường bao quanh, diện tích hiện trạng là 107,4 m2, phù hợp với diện tích hồ sơ địa chính năm 2011. Do đó, việc bà Dương Thị Lọc khiếu nại yêu cầu UBND xã Thiệu Khánh lập hồ sơ đề nghị UBND TP Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ 200 m2 đất ở theo biên bản thanh lý và nhượng nhà ở lập ngày 1-12-1993 là không có cơ sở giải quyết.

Từ kết quả điều tra, xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, UBND tỉnh quyết định: Việc bà Dương Thị Lọc ở đội 6, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa khiếu nại là không có cơ sở. Giao UBND TP Thanh Hóa hướng dẫn gia đình bà Dương Thị Lọc lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ theo hiện trạng, đúng quy định của pháp luật. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu bà Dương Thị Lọc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích