A- A+

Hỏi: Đề nghị Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết các quy định xem xét xác nhận là bệnh binh?

Nguyễn Văn Thắng, (Huyện Lang Chánh)

Trả lời: Tại Điều 33, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định điều kiện để xác nhận bệnh binh như sau:

Người bị mắc bệnh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là bệnh binh:

- Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

- Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;

- Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 15 tháng trở lên;

- Hoạt động ở địa bàn có  điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân;

- Làm nghĩa vụ quốc tế mà mắc bệnh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp mắc bệnh trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị; làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là bệnh binh;

- Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh;

- Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

- Mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, đ khoản này đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần;

- Đã có đủ 15 năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí.

Không xem xét xác nhận bệnh binh đối với những trường hợp bị bệnh do tự bản thân gây nên hoặc do vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giấy chứng nhận bệnh binh.

- Cấp giấy chứng nhận bệnh tật:

+ Người mắc bệnh là quân nhân do thủ trưởng trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên;

+ Người mắc bệnh là công an nhân dân do thủ trưởng đơn vị cấp vụ, giám đốc công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trở lên.

- Các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp bệnh tật.

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi: Giấy chứng nhận bệnh tật; biên bản giám định bệnh tật của hội đồng giám định y khoa; quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp bệnh tật.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích