A- A+

Hỏi: Đề nghị Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì có được chuyển nhượng, tặng cho không?

Nguyễn Thị Thủy, (Huyện Triệu Sơn)

Trả lời: Tại Khoản 3, Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

Đồng thời, để hạn chế việc mất rừng, đảm bảo hệ sinh thái và môi trường tại Khoản 4, Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định “Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”.

Theo quy định tại Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 191 của Luật Đất đai chỉ hạn chế đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa; không hạn chế việc nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn