A- A+
(THO) - Vừa qua, Báo Thanh Hóa có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia chuyển đơn của các công dân: Cao Văn Phương, Nguyễn Văn Thắng ở thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm (Tĩnh Gia) phản ánh về việc:

Các hộ dân chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng Công ty CP Khoáng sản Đại Dương vẫn thực hiện san lấp mặt bằng; hội đồng GPMB áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất thấp; Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương không phải là dự án phục vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội nên Công ty CP Khoáng sản Đại Dương phải thỏa thuận bồi thường với các hộ có đất bị thu hồi. Ngày 12-12-2017, UBND huyện Tĩnh Gia có Công văn số 3124/UBND-GPMB trả lời đơn công dân như sau:

Thực hiện công tác GPMB Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương do Công ty CP Khoáng sản Đại Dương làm chủ đầu tư, xã Trường Lâm có tổng số hộ bị ảnh hưởng là 122 hộ trên 266 thửa đất, trong đó có 119 hộ đã nhận tiền bồi thường – hỗ trợ trên 261 thửa đất, còn lại 3 hộ gia đình chưa nhận tiền mặc dù Hội đồng bồi thường – hỗ trợ - tái định cư - GPMB và UBND xã Trường Lâm đã tổ chức nhiều hội nghị giải thích, vận động. Việc các hộ chưa nhận tiền mà Công ty CP Khoáng sản Đại Dương đã tiến hành san lấp là vi phạm. UBND xã Trường Lâm đã lập biên bản xử lý vi phạm theo đúng quy định. UBND huyện Tĩnh Gia đã yêu cầu công ty dừng san lấp trên đất chưa nhận tiền bồi thường, GPMB và thực hiện hỗ trợ thu nhập hoa màu trên diện tích nêu trên nếu đến trước ngày 30-12-2017 mà UBND huyện Tĩnh Gia chưa ban hành quyết định phê duyệt và quyết định thu hồi đất đến các hộ.

Đối với kiến nghị về đơn giá  bồi thường thấp: Hội đồng bồi thường, GPMB căn cứ vào Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 18-12-2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giá đất trồng cây hằng năm trên địa bàn xã Trường Lâm thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn được quy định tại mục 28, bảng 1 giá đất trồng cây hằng năm. Trường Lâm là xã miền núi thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, có giá đất trồng cây hằng năm là 50.000 đồng/m2 ổn định không thay đổi đến năm 2019. Việc hội đồng bồi thường, GPMB áp giá bồi thường về đất với giá 50.000 đồng/m2 là đúng với quy định hiện hành.

Về việc bồi thường đối với đất hai vụ lúa phải cao hơn so với đất nông nghiệp 1 vụ lúa 1 vụ màu: Theo Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 18-12-2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được chia làm 9 loại. UBND tỉnh không quy định về việc bồi thường cho đất nông nghiệp 2 vụ lúa và 1 vụ lúa 1 vụ màu là khác nhau; đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án được quy định là đất trồng cây hằng năm, do đó đơn giá bồi thường đối với đất trồng cây hàng năm là 1 giá. Việc khiếu nại của các hộ dân là không có cơ sở để giải quyết.

Về kiến nghị Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương không phải là dự án phục vụ quốc phòng - an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nên Công ty CP Khoáng sản Đại Dương phải thỏa thuận bồi thường với các hộ có đất bị thu hồi:

Theo Khoản a, Mục 2, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - vì lợi ích quốc gia, công cộng là các dự án do Chính phủ chấp thuận quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất bao gồm: Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu đô thị mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Như vậy, Khu Kinh tế Nghi Sơn là khu kinh tế trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 102/TTg ngày 15-5-2006, việc các dự án được chấp thuận đầu tư xây dựng phát triển trong Khu Kinh tế Nghi Sơn đều thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, việc kiến nghị của các hộ yêu cầu Công ty CP Khoáng sản Đại Dương phải thỏa thuận với các hộ dân là không có cơ sở.

Việc hội đồng kiểm kê thống nhất với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trường Lâm triển khai công tác kiểm kê, áp giá chi trả trước tiền bồi thường cho các hộ dân là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, sớm đưa nhà máy vào hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong  khi diện tích đất thu hồi phần lớn là diện tích khó khăn trong quá trình sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp, nhiều thửa đất bỏ hoang đã được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ để dự án sớm đi vào hoạt động. Vì vậy, UBND huyện đề nghị các hộ gia đình sớm đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn