A- A+
(THO) - Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20-6-2017 với nhiều nội dung mới quan trọng, đáp ứng được yêu cầu của công tác TGPL hiện nay. Luật có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2018, thay thế cho Luật TGPL năm 2006. Trong đó, từ Điều 7 đến Điều 9 quy định về người được TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, cụ thể như sau:
Điều 7: Người được TGPL

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em.

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người nhiễm HIV.

Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Điều 8: Quyền của người được TGPL

1. Được TGPL mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu TGPL.

3. Được thông tin về quyền được TGPL, trình tự, thủ tục TGPL khi đến tổ chức thực hiện TGPL và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc TGPL.

5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 của luật này.

6. Thay đổi, rút yêu cầu TGPL.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

8. Khiếu nại, tố cáo về TGPL theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 9: Nghĩa vụ của người được TGPL

1. Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được TGPL.

2. Hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc TGPL và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó.

3. Tôn trọng tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc TGPL.

4. Không yêu cầu tổ chức thực hiện TGPL khác TGPL cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện TGPL thụ lý, giải quyết.

5. Chấp hành pháp luật về TGPL và nội quy nơi thực hiện TGPL.

 

Tòa soạn Báo Thanh Hóa

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn