A- A+
(THO) - Vừa qua, Báo Thanh Hóa có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc chuyển đơn của ông Bùi Văn Lan, làng Đô Ung, xã Thạch Lập khiếu nại việc UBND xã Thạch Lập cưỡng chế, phá dỡ tường rào, hoa màu trong vườn của gia đình ông để mở rộng đường làng, xây dựng nông thôn mới. Ngày 4-10-2017, UBND huyện Ngọc Lặc có Công văn số 1347/UBND-TTr trả lời với nội dung chính như sau:
Năm 2016, làng Đô Ung, xã Thạch Lập làm đường bê tông theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi làm đường đến vị trí khu đất hộ ông Lan đang sử dụng thì bị ông Lan ngăn cản. UBND xã tiến hành kiểm tra đo đạc diện tích đất của hộ ông Lan thì xác định hộ ông Lan đã xây tường rào lấn ra đường làng là 23,9m2. UBND xã Thạch Lập đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lấn đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10-11-2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chủ tịch UBND xã đã xử phạt hộ ông Lan 4 triệu đồng và yêu cầu hộ tự tháo dỡ tường rào đã xây lấn. Tuy nhiên, do hộ ông Lan không tự tháo dỡ, nên UBND xã Thạch Lập đã tiến hành cưỡng chế theo quy định. Không đồng ý với việc cưỡng chế tháo dỡ tường rào, ông Bùi Văn Lan đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã Thạch Lập. Ngày 8-5-2017, Chủ tịch UBND xã Thạch Lập đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Lan. Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND xã Thạch Lập, ông Bùi Văn Lan gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc. Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc thành lập đoàn xác minh giải quyết khiếu nại và ban hành Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 14-7-2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Lan (lần hai). Theo đó, trong quyết định này có nêu rõ:

- Về việc sử dụng đất của hộ ông Lan: Thửa đất số 439 có nguồn gốc do bố ông Lan sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 18-12-1980 và để lại cho ông Lan sử dụng. Đến năm 2006, tiến hành đo đạc đất đai trên địa bàn xã để quản lý thì thửa đất trên của ông Lan thuộc thửa 439, tờ bản đồ 10, bản đồ địa chính xã Thạch Lập đo đạc năm 2006, diện tích 802,6m2 (biên bản bàn giao đất ngày 31-7-2006 giữa đơn vị đo đạc, UBND xã và hộ gia đình). Hiện nay, thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình sử dụng, ông Lan đã xây dựng tường rào lấn ra đường 23,9m2 (hồ sơ quản lý đất đai, diện tích đất của hộ ông Lan là 802,6m2; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất thì diện tích là 826,5m2).

- Về việc thực hiện cưỡng chế: Do ông Lan không tự tháo dỡ tường rào nên UBND xã Thạch Lập đã tiến hành cưỡng chế theo quy định tại Điều 33, 34, Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nội dung ông Lan khiếu nại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 8-5-2017 của Chủ tịch UBND xã Thạch Lập là không có cơ sở.

Tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận việc UBND xã Thạch Lập tổ chức cưỡng chế tháo dỡ tường rào của hộ ông Bùi Văn Lan là đúng quy định và giữ nguyên Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 8-5-2017 của Chủ tịch UBND xã Thạch Lập về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Lan.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích