A- A+
(THO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về hình thức tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp.
- Theo đó, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân.

Bộ LĐTBXH: Hàng năm phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai các hoạt động: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh cho Sở LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động, Liên minh HTX, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;  tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các doanh nghiệp Nhà nước; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Trung ương và địa phương...

- Hoạt động truyền thông và hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp:

+  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo hình, báo nói, báo viết, báo điện tử;

+  Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc;

+ Tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và kỷ luật thích đáng;

+ Đưa nội dung đối thoại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân thành một chỉ tiêu trong kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của doanh nghiệp. Xây dựng “Văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp Nhà nước làm gương cho cộng đồng doanh nghiệp;

+ Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: Tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, “giỏ pháp luật”,  “tủ sách pháp luật”, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa...;

+  Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng, thông qua hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể như đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ;

+  Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân trên truyền hình, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Xây dựng chuyên mục “Phổ biến pháp luật”, trong đó đăng tải các luật và văn bản hướng dẫn về lĩnh vực lao động; hỏi đáp, diễn đàn trao đổi về pháp luật lao động; trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ LĐTB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam.

+ Thông qua các cuộc đối thoại, tập huấn pháp luật lao động sẽ lựa chọn các câu hỏi, tình huống pháp luật đăng trên chuyên mục “Phổ biến pháp luật” của cơ quan, tổ chức.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22-8-2017.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn