A- A+
(THO) - Mỗi vụ, HTX dịch vụ nông nghiệp Quỳ Chử (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) cung ứng từ 3 đến 4 tấn lúa giống và nhiều loại cây trồng khác cho nông dân trong vùng. HTX còn phát triển dịch vụ máy cấy, cung ứng mạ khay nên chất lượng giống được coi là yếu tố then chốt để phát triển sản xuất, kinh doanh.
Để bảo đảm nguồn giống cho nông dân, HTX lựa chọn nguồn giống từ các công ty giống uy tín như Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa... Từ  kinh nghiệm thực tiễn, HTX luôn lựa chọn những loại giống đã có trong cơ cấu giống của huyện Hoằng Hóa để cung ứng cho nông dân. Vài năm gần đây, nhiều giống lúa cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, như:  Bắc Thơm, Bắc Thịnh đã được HTX nhập về cung ứng cho nông dân.

Vụ thu mùa 2017 này, HTX đã cung ứng cho dân 3,5 tấn giống lúa; trong đó, 70% được gieo để cung ứng mạ khay. Để bà con nông dân yên tâm về chất lượng giống, nhiều năm qua, HTX đã thực hiện “bảo hành” giống bằng hình thức cam kết ngưỡng năng suất thấp nhất cho các xã viên và nông dân trong vùng. Nhiều vụ gần đây, HTX còn cho nhân dân mua giống trả chậm 100% để đồng hành giúp nông dân giảm áp lực đầu tư đầu vụ.

 

Lê Văn Bàn
Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Quỳ Chử

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn