A- A+
(THO) - Hỏi: Đề nghị Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết người dân có được khám bảo hiểm y tế (BHYT) ở mọi bệnh viện tuyến huyện không? Lê Thị Minh (Huyện Quảng Xương)
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 sửa đổi bổ sung Luật BHYT: Từ ngày 1-1-2016 mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT trong cùng địa bàn tỉnh, theo đó người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo đúng quy định của luật mà không bị coi là trái tuyến.

Như vậy, việc thông tuyến huyện được hiểu là người có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ bệnh viện tuyến huyện nào trong toàn quốc, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh; đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, theo quy định của Luật BHYT thì thực hiện thông tuyến từ 1-1-2021.

 Tòa soạn Báo Thanh Hóa

 

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn