A- A+
(THO) - Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017) về lệ phí trước bạ (LPTB) quy định:
1. Đối tượng chịu LPTB

a. Nhà, đất.

b. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

c. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

d. Thuyền, kể cả du thuyền.

đ. Tàu bay.

e. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy).

g. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

h. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g trên đây được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Giá tính LPTB

a. Giá tính LPTB đối với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai LPTB.

Giá tính LPTB đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai LPTB. Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính LPTB đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

b. Giá tính LPTB đối với tài sản khác là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường. Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính LPTB là giá do Bộ Tài chính ban hành.

3. Mức thu LPTB theo tỷ lệ (%)

- Nhà, đất: 0,5%.

- Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao: 2%.

- Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay: 1%.

- Xe máy: 2%. Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp LPTB lần đầu: 5%;  xe máy nộp LPTB lần thứ 2 trở đi: 1%.  Trường hợp chủ tài sản đã nộp LPTB đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định trên đây thì nộp 5%.

- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự: 2%. Riêng ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp LPTB lần đầu: 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung; ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp LPTB lần thứ 2 trở đi: 2%.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp, cơ quan thuế xác định mức thu LPTB đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định tại khoản này.

- Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại Điểm h Mục 1 trên đây được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu LPTB tương ứng của từng loại tài sản.

Mức thu LPTB đối với tài sản quy định trên đây khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích