A- A+
(THO) - Những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thường Xuân nói chung, tuyến biên giới nói riêng luôn ổn định và giữ vững.
Tuy nhiên, hiện tượng truyền đạo trái phép vẫn còn diễn ra ở khu vực biên giới. Trước thực trạng trên, hằng năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội của huyện, Đồn Biên phòng Bát Mọt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, nhân dân; đặc biệt là xã biên giới Bát Mọt thông qua hội nghị cấp xã, các buổi họp dân ở bản, hội diễn văn nghệ, phương tiện thông tin đại chúng... Vì vậy, nhận thức và kiến thức pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, tình trạng người dân khiếu kiện, truyền đạo trái phép có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, PBGDPL ở huyện Thường Xuân vẫn còn hạn chế, do địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ của người dân không đồng đều, đội ngũ tuyên truyền pháp luật còn yếu và thiếu, kinh phí tuyên truyền còn hạn chế... nên chưa đáp ứng được yêu cầu PBGDPL trong tình hình mới.  Để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn, đề nghị Nhà nước cần hỗ trợ thêm kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền,  tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cả về hình thức, biện pháp cho phù hợp từng vùng, từng thời điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.

 

   Lương Xuân Hồng (Huyện Thường Xuân)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn