13/03/2018 00:00
(THO) - Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, với hàng chục chiến dịch và sự kiện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận 28.981 đơn vị máu của hơn 30.000 người hiến tặng. Trước những thành công đó, sáng 14-6, tại trường Cao...
THO

Tắt [X]