13/03/2018 00:00
(THO) - Việc niêm yết giá đã được Luật Giá quy định từ năm 2012, bắt buộc thực hiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy, việc thực hiện niêm yết giá chủ yếu mới được triển khai tại...
THO

Tắt [X]