13/03/2018 00:00
(THO) - Từ cuối năm 2015, đầu năm 2016, hàng trăm hộ dân sinh sống tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc luôn phải chứng kiến và nơm nớp lo sợ bởi việc nổ mìn thi công kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã đoạn chạy qua địa bàn xã. Đến nay, hàng trăm...
THO

Tắt [X]