17/10/2018 00:00
(THO) - Hơn 10 năm qua, dù thủ tục hồ sơ đều hợp lệ, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng người dân vẫn không được bàn giao đất. Điều này khiến người dân bức xúc vì “đẩy” họ rơi vào cảnh phải đi ở thuê và sống trong những ngôi nhà tạm bợ
THO

Tắt [X]