13/03/2018 16:31
(THO) - Những năm trước trên nhiều cánh đồng toàn huyện Quảng Xương, các đối tượng bảo kê máy gặt mang dao kiếm đi dọa nạt, ngăn chặn thu tiền các chủ máy vẫn còn tồn tại, năm nay chúng lại càng manh động hơn với sự trang bị cả súng? Dư luận...
Quang Trung

Tắt [X]