13/03/2018 00:00
(THO) - Nhiều năm nay, một số hạng mục của 2 công trình nước sinh hoạt tập trung, mương dẫn nước vào đồng ruộng của bản Pan, xã Phú Xuân huyện Quan Hóa trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp. Người dân địa phương bức xúc và cho rằng, nguyên...
THO

Tắt [X]