13/03/2018 00:00
(THO) - Đến bản Xắng xã Yên Khương huyện Lang Chánh, chúng tôi gặp nghệ nhân Lương Đại Thêm – người đã gắn trọn cuộc đời mình cho việc giữ hồn của khèn bè người Thái. Anh Tùng
THO

Tắt [X]