19/09/2018 00:00
Vào những ngày thu lịch sử này, chúng tôi lại có dịp trở về thăm cùng đất chiến khu Ngọc Trạo anh hùng, chứng kiến đời sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày.
THO

Tắt [X]