13/03/2018 00:00
(THO) - Huyện Hậu Lộc có 12,4 km bờ biển, 2 cửa lạch sông… đã tạo thành các vùng bãi triều để phát triển nuôi các loài nhuyễn thể, như: Ngao, sò huyết, vẹm xanh, hàu... Trong đó, ngao được xác định là con nuôi chủ lực và là nghề thế mạnh của...
THO

Tắt [X]