28/02/2019 16:16
(Baothanhhoa.vn) - Theo Luật Đê điều có hiệu lực từ ngày 1 – 7 – 2007, những điểm dân cư sinh sống ở vùng ngoại đê là vi phạm hành lang, cần được giải tỏa hoặc di dời. Tuy nhiên, đa phần các khu dân cư ngoại đê lại tồn tại và sinh sống từ...
Quang Trung - Lê Đồng

Tắt [X]