13/03/2018 00:00
(THO) - Huyện Hoằng Hóa vừa tổ chức lực lượng ra quân giải tỏa các hàng quán kinh doanh vi phạm, lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. (Tác giả: Quang Trung - Việt Hương)
THO

Tắt [X]