27/02/2019 09:31
(Baothanhhoa.vn) - Một lô đất xen cư đã được phê duyệt trúng đấu giá nhưng người mua đất không nhận đất bởi lý do đất bàn giao không đúng theo bản đồ quy hoạch… Đó là nội dung ông Lê Ngọc Hoàng, thôn Nhuyễn Sơn, xã Tượng Lĩnh (Nông Cống)...
Quyết Thắng

Tắt [X]