13/03/2018 00:00
(THO) - Di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn ở xã Nga Điền, huyện Nga Sơn hiện đang bị đe dọa bởi việc nổ mìn của mỏ khai thác đá trên núi Cồn Sẻ nằm ngay gần đó. Cuộc sống của người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn.
THO

Tắt [X]