08/08/2018 00:00
-Đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho 35.670 người. -Kiểm tra, kiểm soát 11.120 tấn hải sản. -Xử lý 1.650 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. -Thi công cầu vượt tại thị xã Bỉm Sơn - 30 hộ dân bị nứt nhà vẫn...
THO

Tắt [X]