08/06/2018 00:00
(THO) - Chỉ số CPI tăng 4,08% so với cùng kỳ. - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7% so với cùng kỳ. - Trên 8.000 doanh nghiệp tạo việc làm cho 258.250 lao động. - 6.250 cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết kinh doanh hàng hóa đúng quy...
THO

Tắt [X]