07/05/2018 00:00
(THO) - Toàn tỉnh thành lập mới 704 doanh nghiệp. - Toàn tỉnh xây dựng được 20 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. - Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đại lộ Lê Lợi. - Cần khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất. BĐT (Tổng hợp)
THO

Tắt [X]