04/07/2018 00:00
-Bắt giữ xe tải vận chuyển 1 tấn thực phẩm bẩn. -Kiểm tra 47 cuộc với 483 đảng viên. -Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 12,5% so với cùng kỳ. -Toàn tỉnh thành lập mới 17 HTX.
THO

Tắt [X]