04/05/2018 00:00
-Toàn tỉnh xây dựng mới và duy trì 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. -Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 tăng 28,9% so với cùng kỳ. -Tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt gần 6.680 tỷ đồng. -Nông dân khốn khổ vì “lúa ma” hoành hành.
THO

Tắt [X]