29/06/2018 00:00
(THO) - Kiểm tra 257 lượt tổ chức đảng. - Toàn tỉnh kết nạp 64.752 đảng viên mới. - Toàn tỉnh có khoảng 180.000 lao động sản xuất lâm nghiệp. - Phát hiện xe tải chở nhiều hàng hóa không nguồn gốc. BĐT (Tổng hợp)
THO

Tắt [X]