28/08/2018 00:00
(THO) - Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 8kg vật liệu nổ - 1.056 đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội - Xây dựng 32 cơ sở giết mổ an toàn thực phẩm - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%
THO

Tắt [X]