27/03/2018 00:00
(THO) - Chấp nhận chủ trương đầu tư cho 59 dự án - Hơn 32.000 tỷ đồng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 chuẩn bị tích nước, chạy thử 2 tổ máy phát điện - Toàn tỉnh kiểm tra, xử lý 437 trường hợp...
THO

Tắt [X]