26/07/2018 00:00
(THO) - Doanh thu du lịch, dịch vụ ước đạt 2.504 tỷ đồng - Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng - Hơn 40.000 đối tượng dân công hỏa tuyến được thực hiện chế độ, chính sách - Vận động nhân dân giao nộp gần 100 khẩu súng tự chế
THO

Tắt [X]