23/04/2018 00:00
-Toàn tỉnh có hơn 70% số người sử dụng hàng Việt Nam. -Hơn 425 ha rau, quả sản xuất tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm. -Các doanh nghiệp giải quyết việc làm mới cho hơn 5.000 lao động. -Thanh Hóa có 2 giải thưởng truyện ngắn dự thi...
THO

Tắt [X]