21/06/2018 00:00
(THO) - TP Thanh Hóa có 32 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn - Bảo tồn, phát triển 3 loài thực vật quý hiếm - Thu hồi hơn 25ha đất của Công ty Ô tô Vinaxuki - Cần sớm sửa chữa cống T4 để thoát lũ cho vùng Bắc Sầm Sơn
THO

Tắt [X]