02/08/2018 00:00
(THO) - Toàn tỉnh có 98% xã, phường, thị trấn triển khai phần mềm hộ tịch điện tử - Trên 80.000 lượt đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên - Hơn 30% diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do nguồn nước ô nhiễm - 1.232...
THO

Tắt [X]