19/04/2018 00:00
(THO) - Phấn đấu di dời tàu, thuyền khỏi nơi quy hoạch cảng của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 trước ngày 5 – 5 - 60 thí sinh tham dự hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2018 - Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch ước đạt 49% - Điều tra...
THO

Tắt [X]