19/03/2019 16:39
Giá trị đầu tư các dự án công nghiệp đạt 7.000 tỷ đồng. - Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, lao động. - Kiến nghị xử lý sai phạm tại Trường THPT chuyên Lam Sơn. - Cắt điện để cải tạo, nâng cấp thiết...
BĐT (Tổng hợp)

Tắt [X]