19/02/2019 16:13
(THO) - Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 thi công đạt giá trị hơn 280 triệu USD -27 sản phẩm truyền thống được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và quyền sở hữu trí tuệ -Phân bổ 1.160 kít thử chất cấm trong chăn nuôi cho các địa phương -TP Thanh Hóa...

Tắt [X]