17/05/2018 00:00
(THO) - 98,33% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh - Dự án đê, kè chắn sóng 180 tỷ bỏ dở trước mùa mưa bão - TP Thanh Hóa: Rút ngắn thời gian giải quyết đối với 187 thủ tục hành chính - Có hay không...
THO

Tắt [X]