16/04/2018 00:00
-Toàn tỉnh trồng mới và chuyển hóa được 41.200 ha rừng gỗ lớn. -1.228 khách hàng được điều chỉnh lãi suất cho vay. -Gần 863.000 hội viên tham gia hội khuyến học các cấp. -Nhiều địa phương thiếu phòng học mầm non.
THO

Tắt [X]