15/05/2018 00:00
(THO) - Xã Xuân Sơn (Thọ Xuân): Gần 150 ha lúa có nguy cơ mất trắng do bị ngập úng - 160 HTX thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm - Thu hút 182 dự án vào Khu Kinh tế Nghi Sơn - Trường mới xây đã nứt toác, hơn 400 học sinh phải di dời
THO

Tắt [X]