15/10/2018 00:00
(THO) - 64% trường học trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia. - Dạy nghề nuôi trồng thủy sản cho 2.410 lượt người. - 46.295 tỷ đồng cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên. - Toàn tỉnh đăng ký, đảm nhận hơn 20.000 công trình, phần việc thanh niên. BĐT (Tổng hợp)
THO

Tắt [X]