12/06/2018 00:00
-245 hộ dân cần di dời khỏi vùng sạt lở phải sống tạm bợ. -Dự kiến thanh toán 100% nợ đọng xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. -Hơn 81% lao động miền núi có việc làm sau đào tạo. -Toàn tỉnh kiểm tra, xử lý 1.256 trường hợp vi phạm quá tải.
THO

Tắt [X]