12/02/2019 16:12
Khai mạc Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2019 Kiểm tra, xử lý 1.617 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông Xử phạt 7 trường hợp xuất cảnh trái phép Đến 2028, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh phải triển khai bệnh án điện tử.

Tắt [X]